• Lees
  • HR-Professionals
  • Medewerker
  • Leidinggevende
  • Verwijzer
5m 04/07/2023

SST: de kracht van single session therapie in de rol van preventie

Slechts één therapiesessie kan het verschil maken in de mentale gezondheid van medewerkers. Hoe kan deze tool succesvol ingezet worden in de rol van preventie binnen een organisatie? In dit blog leggen we uit hoe je aan de slag kunt. 

 

Wat is een Single Session Therapy?

 

Het uitgangspunt van SST – Single Session Therapy – is dat mensen slechts één therapiesessie nodig hebben om verder te kunnen werken binnen hun huidige situatie. De focus ligt op wat er nu speelt in het leven. Een SST zet de medewerker in beweging en geeft handvatten om daar zelfstandig mee verder te kunnen. Kort, krachtig en to-the-point. Single session therapy kan dan net dat ene nodige duwtje in de goede richting zijn voor wie op zoek is naar handvaten maar niet een langdurig traject aan hoeft te gaan. 

 

Is er geen directe psychische aanleiding, maar loopt iemand wel vast in zijn werk? Ook dan kan al na één sessie verbetering te zien zijn in het welzijn en functioneren van een medewerker. Maar hoe werkt dit?

 

Iemand die vastloopt in zijn of haar werk kan bijvoorbeeld te maken hebben met aangeleerde hulpeloosheid. Doordat SST uit gaat van motiverende gespreksvoering en medewerkers daarmee concrete actiepunten biedt, kunnen zij meer vertrouwen krijgen in hun vermogen om problemen aan te pakken. Denk daarbij ook aan vraagstukken gerelateerd aan het werk of privéleven zoals het nemen van een belangrijke beslissing, problemen met zelfdiscipline, meer richting willen geven aan het leven, veranderen van gewoontes, verheldering van huidige situatie of het verbeteren van focus. De oplossing van hetgeen dat eerder tot verminderd functioneren of welzijn zorgde, ligt daarmee nu in handen van de medewerker.

 

Voor de medewerker

 

Het werkende leven kan veel van een mens eisen. Een hoge werkdruk, de sociale agenda, dagelijkse taken en (ingrijpende) levensgebeurtenissen kunnen druk op je uitoefenen als medewerker. Of er nu mentale klachten spelen of niet, het is nooit verkeerd om eens in gesprek te gaan met een coach of psycholoog. Beschouw het als een mentale APK

 

Vragen als: ’Hoe vind ik dat het gaat in mijn werk?’, ‘Ben ik nog blij met de werkzaamheden die ik doe?’ en ‘Hoe hoog scoren geluk en spanning in mijn werkende leven?’ helpen een algehele indruk te schetsen van de huidige situatie en te bepalen welke gebieden in jouw leven aandacht nodig hebben, al dan niet met ondersteuning van de werkgever. 

 

Voor de werkgever

 

Single Session Therapy is een ultieme en laagdrempelige manier om te toetsen hoe het nu écht met een medewerker gaat, zonder direct een lange procedure aan te gaan. Door de mogelijkheid voor een SST te bieden creëer je een veilige en vertrouwde werkomgeving voor collega’s. Daarnaast dienen de sessies als risicoscreening en kunnen er acties opgezet worden waar en bij wie nodig. 

 

Wat is een risicoscreening voor mentale gezondheid?

 

Onze arbeid- & organisatiepsycholoog en preventiespecialist Thijs te Braake deelde succesvolle resultaten tijdens een interview met Skipr

 

Te Braake: “Bij een zorginstelling met 120 medewerkers deed 50 procent mee aan een risicoscreening. Daarvan bleek 64 procent in de risicozone te zijn beland. Na een korte behandeling was drie maanden later 43 procent gezond en klachtenvrij. Deze medewerkers blijken een jaar later ook significant beter te scoren op mentale gezondheid en weerbaarheid dan de medewerkers die geen therapie hebben gevolgd.”

 

Wanneer kun je een SST inzetten?

 

Er zijn verschillende momenten om te beginnen met Single Session Therapy. Bijvoorbeeld als verzuimcijfers vanwege mentale gezondheid stijgen, of omdat werkgeluk hoog op de agenda staat. 

 

Uit voorzorg

 

Zoals werkgevers vaak gezonde lunches en sportschoolabonnementen verzorgen om gezond te blijven, geldt dat ook voor mentale gezondheid. Een single session therapie kan net dat gesprek zijn dat je nodig had om te indexeren waar je – al dan niet onbewust – last van ervaart en of het nodig is om even gas terug te nemen. Een uitkomst zou kunnen zijn dat je je goed voelt en dat zo wil houden, of dat er behoefte is naar meer gesprekken.Door te kijken waar op dít moment te behoefte ligt, kan gewerkt worden aan lange termijn herstel. 

 

Voorkomen

 

Het gaat niet zo lekker: er spelen al mentale gezondheidsklachten die ook invloed hebben op het fysiek. Moeheid, hoofdpijn, angst of depressie kunnen een rol spelen. In dit geval kan een Single Session Therapy de start betekenen van een kortdurend of langdurend psychologisch of coachingstraject waarbij iemand zo snel mogelijk weer aan het werk kan. 

 

Hoe kan ik single session therapy onderdeel maken van een preventiestrategie?

 

SST* is een belangrijke schakel in de preventie rondom mentale gezondheid. Als werkgever draag je een zorgplicht richting je medewerkers op verschillende vlakken van gezondheid. SST is een geschikte, relatief laagdrempelige en voordelige tool voor werkgevers om in zetten om het mentale welzijn bij medewerkers te toetsen. 

 

Het is belangrijk om te onthouden dat SST zich niet voor iedere situatie leent. SST is erop gericht om inzichten op te doen waarmee een medewerker direct in staat is om zelfstandig verder te gaan. Voor complexere problemen kan aanvullende therapie nodig zijn. Ook dan staan onze specialisten voor je klaar. 

 

Allround preventiestrategie door SpecialistenNet

 

Middels de preventiestrategie Regie op Verzuim van SpecialistenNet worden zichtbare en onzichtbare arbeidsrisico’s middels een screening in beeld gebracht met als doel een gezonde(re) en veilig(ere) werkomgeving. Bevindt een medewerker zich in de ‘gevarenzone’, – dat wil zeggen dat eerste signalen zichtbaar zijn die aandacht vergen – dan biedt één therapiesessie vaak al voldoende aanknopingspunten voor duurzaam herstel. Medewerkers in deze zone worden vroegtijdig ontdekt en benaderd door een SpecialistenNet psycholoog. 

 

Meer weten? Lees meer over ons 5 O-model of neem contact op om te zien wat wij voor jou kunnen betekenen.

Created by Bureau ZIGZAG
Campagne SpecialistenNet | Aan de buitenkant zie je niet wat er vanbinnen speelt