Hulp bij

Of het nu gaat om loopbaan coaching of zakelijke mentale gezondheidstrajecten. Preventief of curatief. SpecialistenNet biedt met een breed aanbod altijd specialistische hulp die aansluit op jouw wensen. Van veelzijdige coachingstrajecten tot aan psychologische behandeling.

A

A

Assertiviteit

Assertiviteit gaat over opkomen voor jezelf maar met behoud van het contact met de ander. Dit klinkt simpel, maar blijkt in de praktijk nog niet altijd even makkelijk.

Autisme

Personen met autisme verwerken informatie op een andere manier. Iemand kan bijvoorbeeld gevoeliger zijn voor harde en heftige geluiden of beelden. Autisme hoeft geen belemmering te zijn op het werk, maar kan wel de nodige uitdagingen met zich meebrengen. Wij kunnen helpen bij het omgaan met de (vermoedelijke) diagnose autisme op de werkvloer, maar voor verdere behandeling kan een gericht behandelcentrum voor autisme meer betekenen.

ADHD

ADHD staat voor Attention Deficit/Hyperactivity Disorder. ADHD is vaak te herkennen aan: hyperactiviteit en impulsiviteit, en/of problemen met aandacht.

ADD

ADD staat voor Attention Deficit Disorder en is een zusje van ADHD, waarbij hyperactiviteit vaak de hoofdrol speelt. Bij ADD ligt de focus meer op aandachtstekort.

Angst

Angst is in principe heel normaal, we zijn allemaal wel eens bang en het is een gezond beschermingsmechanisme. Maar als je je angstig voelt in situaties die eigenlijk helemaal niet gevaarlijk zijn, je je onnodig veel zorgen maakt of continu extra alert bent, dan werkt dat mechanisme juist averechts. Als dit ook nog zorgt voor beperking van het dagelijks functioneren dan spreken we van een angststoornis.

B

Bore-out

Een bore-out is qua klachten vergelijkbaar met een burn-out, maar deze ontstaan in dit geval niet door  stress maar door gebrek aan uitdaging. Een bore-out kan worden veroorzaakt door extreme verveling op het werk, routinematig werk of een baan onder je nivaeu.

 

Symptomen: Vermoeidheid en depressiviteit.

Bevallingstrauma

Een bevalling kan als zeer negatief worden ervaren of zelfs traumatiserend zijn, wij kunnen je helpen om deze negatieve ervaring van een eerdere of huidige zwangerschap te beperken.

Burn-out

Bij een burn-out ben je letterlijk opgebrand. Je voelt je fysiek en mentaal helemaal uitgeput. Als je te lang met stressklachten rondloopt en niet op tijd ingrijpt is een burn-out vaak het gevolg.

 

Symptomen: Vermoeidheid en depressiviteit.

C

Chronische pijn

Chronische pijn is pijn die langer aanhoudt of zwaarder is dan verwacht. Bijvoorbeeld na herstel van een ziekte of een ongeluk. Als je chronische pijn hebt dan vraagt dit heel veel van je psychische veerkracht. Mentale hulp kan chronische pijn dragelijk(er) maken. De pijn zal niet worden weggenomen, maar je leert er beter mee om te gaan, waardoor er minder last wordt ervaren.

D

Dwangklachten (OCD)

Dwangklachten hebben te maken met zogenaamde dwanggedachten. Dit zijn gedachten of (denk)beelden die steeds weer terugkomen. En vaak hoort bij die gedachte een dwingende handeling om de gedachte te stillen. Bijvoorbeeld herhaaldelijk dingen controleren of schoonmaken.

Depressie

Een depressie is een continu aanwezige sombere stemming die langer dan twee weken aanhoudt en niet vanzelf verdwijnt. Er zijn verschillende soorten depressies en het is een van de meest voorkomende psychische klachten. Voel je je al een aantal weken somber en lusteloos? Dan kan het zijn dat je een depressie hebt.

E

Eigen regie

Een belangrijk onderdeel van zelfredzaamheid en controle is eigen regie. Eigen regie staat voor het zelf bepalen over hoe jouw leven eruit ziet en welke zorg en ondersteuning jij daarbij nodig hebt.

Eenzaamheid

Iedereen voelt zich wel eens eenzaam of verlaten. Iemand is eenzaam, als hij het gemis aan (betekenisvolle) relaties of contacten als negatief ervaart. Als je eenzaam bent, voel je je niet verbonden met anderen en met het leven.

F

Fobie

Als je last hebt van een fobie ben je bang voor specifieke dingen, situaties of dieren. Deze angst kan je dan helemaal overnemen alleen al bij de gedachte hieraan en kan je dagelijks leven flink belemmeren.

Faalangst

Als je last hebt van faalangst dan ben je letterlijk bang dat wat je moet doen helemaal misgaat. Deze angst voor mislukking kan je dan compleet verlammen. Het gaat hierbij vaak om een bepaalde opdracht waar je voor beoordeeld wordt, zoals een presentatie.

G

Gedragsproblemen

Als iemand gedrag vertoont dat vooral door de omgeving als storend  wordt ervaren, spreken we van een gedragsprobleem. Voorbeelden van gedragsproblemen zijn een continu negatieve houding, driftbuien, agressief gedrag, pesten en grensoverschrijdend gedrag.

I

Interculturele interventies

Een interculturele aanpak is een interventie om gerichte hulp te bieden passend bij de taal en cultuur van de cliënt. Interculturele interventies zijn ons specialisme en we hebben dan ook verscheidene meertalige psychologen in huis. Waarbij de meest voorkomende talen Engels, Turks & Pools zijn.

L

Leidinggeven

Leidinggeven is een vak apart en vraagt ook om mentale weerbaarheid en veerkracht van de leidinggevende. Hoe motiveer je je medewerkers? Hoe houd je ze mentaal fit en productief? En vergeet je daarbij jezelf niet?

Loopbaancoaching

Denk je na over een loopbaanswitch? Je bent niet de enige! Vaak dient het zich langzaam aan of komt plotseling op door een verandering in jouw leven. Ook kan de organisatie waar je voor werkt veranderen. Hoe het ook ontstaat, wij helpen je graag helderheid en grip te krijgen op jouw kijk op de toekomst. Dat doen wij met onze specifieke methode, gericht op de ontwikkeling van jouw talent.

M

Motivatie

Waarom kom je die ene dag wel je bed uit maar die andere dag niet? Motivatie is de drijvende kracht achter het verrichten van handelingen.

Migraine

Bonzende hoofdpijn, vermoeidheid en een gebrek aan concentratie. Dit zijn een aantal symptomen van migraine. Migraine kan het leven, de gezondheid en het werk flink belemmeren.

Millennials

Gevoelig voor erkenning, intuïtief en gericht op taken in plaats van tijd. Het zijn enkele kenmerken die aan millennials worden toegeschreven. Om mentale problemen te voorkomen is het belangrijk om de leefwereld van de millennial te begrijpen.

Medewerkertevredenheid

Geluk en productiviteit gaan hand in hand. Uitstelgedrag, opzien tegen werk en onbehulpzaam gedrag zijn tekenen van een ongelukkige medewerker.

O

Overspannen

Als je overspannen bent dan lukt het je niet meer om normaal te functioneren privé of op het werk. Je dagen worden gekenmerkt door spanningsklachten, je overbelast voelen en moeite hebben met dagelijkse bezigheden.

Overgang

Als je aan de overgang denkt, denk je snel aan opvliegers en nachtelijk transpireren. Maar niet aan concentratieverlies, hoofdpijn, spierpijn, vermoeidheid en psychische klachten zoals stress, terneergeslagen voelen en een kort lontje. Maar ook dit zijn veel voorkomende symptomen.

Onregelmatig werken

Wanneer je onregelmatig werkt moet je jouw bioritme continu aanpassen. Je lichaam en geest hebben hier best wat tijd voor nodig en dit brengt vaak de nodige problemen met zich mee. De juiste coping, leefstijl- en slaapaanpassingen zijn in het geval van onregelmatige diensten extra belangrijk om mentale klachten (van lage alertheid tot aan depressie) te beperken.

Online klachten herkennen

Er wordt steeds meer op afstand gewerkt, hoe houd je als leidinggevende grip op de gezondheid van medewerkers als je alleen online met elkaar in contact blijft?

Onderwijs

Docent op het HBO of de Universiteit? Wij weten dat bij dit vak ook mentale uitdagingen komen kijken en hebben de kennis en kunde in huis om jou gericht hierbij te kunnen helpen.

P

Persoonlijkheidsstoornissen

Wanneer onze negatieve, starre trekjes ons gaan tegenwerken en we ons niet meer kunnen aanpassen aan de omgeving, spreken we van persoonlijkheidsproblematiek. Hierbij gaat het bijna altijd om sterke vormen van ‘gewone’ persoonlijkheidstrekken zoals jaloezie, gevoeligheid voor kritiek, bindingsangst, impulsiviteit, afhankelijkheid, perfectionisme, verlegenheid, enzovoort.

Paniekstoornissen

Een paniekstoornis is een type angststoornis dat wordt gekenmerkt door herhaaldelijke, onverwachte paniekaanvallen. Paniekaanvallen zijn intense en plotselinge gevoelens van angst, waar ook hartkloppingen, intens zweten, trillingen, verdoving en kortademigheid ervaren kan worden.

Preventie

Zware psychische klachten kunnen vaak voorkomen worden door een preventieve aanpak. Onderhoud je mentale gezondheid door bijvoorbeeld coaching of specifieke trainingen.

Piekeren

Kan je de gedachtenstroom in je hoofd maar niet uitschakelen? Dan ben je waarschijnlijk aan het piekeren. In tegenstelling tot nadenken leidt het vaak niet tot oplossingen of nieuwe inzichten. Veel piekeren staat in relatie met stress, angst, oververmoeidheid en somberheid.

R

Rouw en verlies

Het verlies van een dierbare kan een grote impact hebben. Over het algemeen gaat het rouwproces natuurlijk, maar soms heeft iemand hulp nodig bij de verwerking van het overlijden. Een psycholoog kan hierbij ondersteuning bieden.

S

Somberheid

Somber en verdrietig zijn horen nu eenmaal soms bij het leven. Dit gevoel kan heel zwaar zijn, maar gaat vaak na verloop van tijd weer over.

Stress management

Drukke tijden, veel deadlines of een veranderproces gaande op het werk? Dat betekent stress. Voor iedereen. Het managen van stress is essentieel voor het behoud van werkgeluk. Maar hoe pak je dat nu het beste aan?

Slapen

Goed slapen is belangrijk voor je mentale gezondheid, maar ook voor veilig, vitaal en productief werken. Wij bieden gerichte trainingen over slapen, bijvoorbeeld slapen in combinatie met onregelmatig werken.

Schokkende ervaring

Een schokkende ervaring heeft een enorme impact op je mentale en fysieke gesteldheid. De ervaring gaat gepaard met intense angst, machteloosheid en fysiek onbehagen. De gevolgen van een schokkende gebeurtenis kunnen nog lang in je systeem blijven hangen. In zo’n geval kan extra hulp nodig zijn.

Samenwerken

Samenwerken is een uitdaging. Voor de één is het makkelijker dan de ander, maar zonder samenwerking kan geen enkele organisatie of maatschappij gezond functioneren. Specifieke handvatten om samenwerken te verbeteren zijn vaak geen overbodige luxe!

T

Trauma

Een grote verscheidenheid aan situaties kan als traumatisch worden ervaren. Bijvoorbeeld  een auto-ongeluk, seksueel misbruik, het overlijden van een dierbare of ernstig ziek of verwond zijn. Mensen die last hebben van psychotrauma of posttraumatische stress stoornis ervaren vaak veel klachten. Nachtmerries, herbelevingen, prikkelbaarheid, angst zijn slechts enkele symptomen.

V

Vitaliteit

Als we het over vitaliteit hebben dan bedoelen we daarmee een gezonde fysieke- en mentale staat van zijn. Het blijven ontwikkelen van emotionele, mentale en fysieke vrijheid draagt bij aan een vitaal leven.

Veerkracht

Veerkracht is ons menselijk vermogen om te herstellen bij tegenslag en stress. Een gezonde dosis veerkracht helpt je beschermen tegen psychische obstakels en kan je trainen!

Z

Zelfbeeld

Jouw zelfbeeld is het beeld wat je van jezelf hebt gevormd over de jaren heen. Daarbij speelt niet alleen mee wat jij over jezelf denkt, maar ook wat je verwacht dat anderen van jou vinden. Een positief zelfbeeld is goed voor je dagelijks functioneren, sociale contacten, vertrouwen en fysieke gesteldheid. Een negatief zelfbeeld en jezelf niet goed genoeg vinden is op den duur schadelijk voor je gezondheid.

Vragen?

Heb je vragen over onze werkwijze, methodes, of ben je benieuwd naar onze maatwerk oplossingen?

Created by Bureau ZIGZAG
Campagne SpecialistenNet | Aan de buitenkant zie je niet wat er vanbinnen speelt