Gedragscode

 1. De medewerkers (psychologen en coaches) van SpecialistenNet werken onder verantwoordelijkheid van Specialistennet.
 2. Specialistennet medewerkers houden zich uitdrukkelijk aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de beroepscode van het Nederlands Instituut van Psychologen.
 3. Specialistennet medewerkers wenden alleen die informatie aan van cliënten in gesprekken met opdrachtgevers, waarover:
  – Vooraf overeenstemming met de cliënt is bereikt
  – Wettelijk overeenstemming bestaat (Arbowet, Wet Poortwachter, Wet op de Persoonsregistratie)
 4. Specialistennet medewerkers zoeken actief – vanuit het perspectief van de cliënt – naar maatwerk oplossingen, die acceptabel zijn voor zowel de opdrachtgever als voor de cliënt van Specialistennet als voor het bedrijf:
  – Oplossingen kunnen gelegen zijn in de persoonlijke situatie van de cliënt
  – Oplossingen kunnen gelegen zijn in de relatie met het bedrijfSpecialistennet medewerkers vertrekken vanuit de mens visie dat mensen opereren in een tijdsperspectief (verleden, heden en toekomst), dat idealiter evenwichtig moet zijn.
 5. Specialistennet medewerkers vertrekken vanuit de mens visie dat de werkcontext ideaal gezien in overeenstemming moet zijn met individuele waarden, normen èn behoeften. Cliënten moeten zich idealiter kunnen identificeren met de organisatie waarin zij werkzaam zijn.
 6. Specialistennet medewerkers vertrekken vanuit een psychodynamisch perspectief bij de analyse van de huidige werksituatie en de gerelateerde context.
 7. Specialistennet medewerkers proberen de leefwereld van de cliënt te doorgronden door vanuit de individuele drijfveren de nagestreefde satisfactie te begrijpen.
 8. Specialistennet medewerkers streven er uitdrukkelijk naar transparant en verhelderend te communiceren naar de cliënt en klant.
 9. Specialistennet medewerkers streven het welzijn na van individuele cliënten met respect voor de economische realiteit.
Created by Bureau ZIGZAG
Campagne SpecialistenNet | Aan de buitenkant zie je niet wat er vanbinnen speelt