• Lees
 • HR-Professionals
 • Leidinggevende
4m 05/04/2023

Realiseer werkgeluk met oplossingsgerichte gespreksvoering

Stressvolle werkomstandigheden en persoonlijke problemen kunnen negatieve denkpatronen veroorzaken. Het is belangrijk om als leidinggevende hierover op een juiste manier in gesprek te gaan met medewerkers en hen te ondersteunen bij het creëren van nieuwe perspectieven. Oplossingsgerichte gespreksvoering biedt medewerkers de kans om regie in eigen handen te nemen. Hierdoor is er meer kans op duurzaamheid van de aanpak, omdat medewerkers in staat zijn om hun problemen zelf aan te pakken en minder afhankelijk zijn van jou als leidinggevende voor hun werkgeluk. We leggen je in dit artikel uit wat hiervoor nodig is.

 

Oplossingsgerichte gespreksvoering stelt iemand in staat om vanuit een veranderwens zijn of haar eigen oplossingen te vinden voor problemen of uitdagingen. Niet het probleem, maar de oplossing staat daarbij centraal.

Oplossingsgerichte gespreksvoering: wanneer inzetten?

 

Oplossingsgerichte gespreksvoering kan van pas komen in vele situaties: van het verbeteren van prestaties op het werk tot het aanpakken van persoonlijke uitdagingen. Zo kan het bijvoorbeeld worden gebruikt door HR-professionals om medewerkers te ondersteunen bij hun loopbaanontwikkeling.

 

Ook een externe professional kan ingezet worden voor bijvoorbeeld single session therapy. Hierbij wordt oplossingsgericht coachen toegepast om voor diverse vraagstukken handvatten te bieden waarmee de medewerker in staat is na één sessie zelfstandig aan het werk te gaan.

 

SpecialistenNet | Blog | Realiseer werkgeluk met oplossingsgerichte gespreksvoering

 

Wat is een oplossingsgerichte methode?

 

Oplossingsgerichte gespreksvoering is niet gebaseerd op een vaste set van technieken, maar op een houding. Het doel is om nieuwe mogelijkheden te ontdekken en een positieve omgeving te creëren waarin oplossingen kunnen ontstaan. In plaats van te zoeken naar de oorzaak van het probleem, ligt de focus bij oplossingsgerichte gespreksvoering op het vinden van hulpbronnen die kunnen leiden tot de oplossing.

 

Doelgericht vs. oplossingsgericht

Waar bij doelgerichtheid de focus ligt op het bereiken van een specifiek resultaat dat bijvoorbeeld uit te drukken is in cijfers, ligt bij oplossingsgerichtheid de focus op een positieve verandering of draai geven aan de huidige situatie. De nadruk ligt hierbij op het creëren van een ideale situatie in de toekomst, zonder daar specifieke doelen aan te hangen.

 

Daarmee gezegd is oplossingsgericht werken effectief als je uitgaat van de volgende basisprincipes:

•       Als iets niet werkt, leer ervan en doe het anders;

•       Als iets wel werkt, doe er meer van;

 

Hoe pas je oplossingsgerichte gespreksvoering toe?

 

Om deze uitgangspunten te vertalen naar de praktijk, bieden we je hieronder een aantal handvatten.

 

1. Focus op wat werkt

Kijk naar wat wel werkt in plaats van te focussen op wat niet werkt. Zo kan makkelijker bepaald worden wat de medewerker nodig heeft om verder te gaan. Door te richten op wat er wel goed gaat, wordt de focus gelegd op mogelijke oplossingen en wordt de ‘positieve knop’ aangezet. Zo krijgen medewerkers zelfvertrouwen en worden ze gestimuleerd om na te denken over hun doelen en hoe deze te bereiken.

 

2. Kijk vooruit

Vraag de medewerker om specifieke doelen te stellen. Dit kan helpen om de focus te behouden en ervoor te zorgen dat er vooruitgang wordt geboekt. Je kijkt niet zozeer naar waar de medewerker vanaf wil, maar naar waar hij of zij naartoe wil. Wat zijn de doelen, hoe gaat hij of zij deze doelen bereiken en welke actiepunten zijn daarvoor nodig?

 

3. Verken uitzonderingen

Zoek naar momenten waarop de medewerker succesvol was in het omgaan met uitdagingen en pas deze aanpak opnieuw toe. Hierdoor vergroot je het zelfvertrouwen doordat de medewerker inziet dat verandering mogelijk is. Vermijd gedachten over wat er in het verleden mis ging en denk na over de eerste stap die de medewerker kan zetten om dichterbij het doel te komen.

 

4. Bied ondersteuning aan

Bij oplossingsgerichte gespreksvoering is een positieve basishouding belangrijk. Door het stellen van oplossingsgerichte, open vragen stimuleer je de medewerker om anders te denken. Je kunt suggesties geven, maar zorg ervoor dat je de medewerker in staat stelt om eigen keuzes te maken en de verantwoordelijkheid te nemen.

 

Vragen die passen bij motiverende gespreksvoering:

 • ‘Hoe ziet jouw ideale situatie eruit?’;
 • ‘Wat kun je doen om daar dichterbij te komen?’;
 • ‘Wat zijn jouw sterke punten die je daarvoor kunt inzetten?’

 

5. Evalueer voortgang

 

Evalueer regelmatig de voortgang. Dit kan helpen om te bepalen wat wel of niet werkt en om aanpassingen te maken waar nodig.

 

Het is belangrijk om je te realiseren dat niet voor elk probleem direct een oplossing voorhanden is. Diep ingesleten denkpatronen zijn lastig te veranderen. Meer hierover lees je in ons artikel over aangeleerde hulpeloosheid. Door middel van gerichte coaching of psychologie, helpen wij de medewerker om deze patronen te doorbreken en nieuwe manieren te vinden om te groeien en te ontwikkelen.

 

Neem contact met ons op en we bekijken samen de mogelijkheden.

Bekijk ook:

 • Opinie: duurzaam welzijnsbeleid vraagt om een nieuwe mindset

  Lees meer
 • Gaslighting: de impact van manipulatie in werksituaties

  Lees meer
 • Wake Up Call #4: Gedrag veranderen

  Lees meer
Created by Bureau ZIGZAG
Campagne SpecialistenNet | Aan de buitenkant zie je niet wat er vanbinnen speelt