• Lees
 • HR-Professionals
 • Leidinggevende
4m 17/05/2023

Zo benut je verschillen in persoonlijkheid op de werkvloer optimaal

Op de werkvloer is diversiteit in persoonlijkheid van groot belang. Door een combinatie van verschillende persoonlijkheden ontstaat een dynamiek waarin teamleden elkaar aanvullen, inspireren en uitdagen om hun volledig potentieel te benutten. Een voorwaarde hierbij is wel dat je de juiste mensen op de juiste plek hebt zitten. Lees verder om te leren hoe inzicht in de persoonlijkheid van jouw medewerkers hieraan bijdraagt.

 

Met inzicht in de persoonlijkheid van jouw medewerkers weet jij wat er nodig is om hen te laten floreren in hun functie en zo duurzaam werkgeluk te creëren.

 

Persoonlijkheid in relatie tot werk

 

Persoonlijkheid wordt omschreven als het geheel van karaktertrekken die kenmerkend zijn voor een individu en bepalend zijn voor diens gedrag, emoties en manier van denken. Onder andere de communicatiestijl en manier waarop iemand problemen oplost komen zodoende voort uit de persoonlijkheid. Karaktereigenschappen zijn daarmee van grote invloed op het functioneren binnen een organisatie. Het is daarom zinvol om al tijdens de werving en selectie rekening te houden met het identificeren van de juiste persoonlijkheidstypes voor verschillende functies. Medewerkers die al werkzaam zijn binnen je organisatie, kun je helpen om hun sterke punten te identificeren en benutten om hen te helpen groeien. Door diversiteit in persoonlijkheid effectief te benutten, ontstaat op zijn beurt eeinclusieve werkomgeving met alle voordelen van dien.

4 Persoonlijkheidstypen

 

Er zijn talrijke modellen om verschillen in persoonlijkheid mee aan te duiden. Één daarvan, waar in ons unieke Creative Life Plan gebruik van wordt gemaakt, is de persoonlijkheidstheorie van de vier prioriteiten. Hiermee worden de unieke kenmerken van mensen ondergebracht in behoeften. Deze zijn universeel, maar verschillend is de persoonlijke rangorde die ieder mens (onbewust) in deze vier verlangens aanbrengt. Een persoonlijke prioriteit is een belangrijke drijfveer op het werk. We lichten de verschillende prioriteiten toe.

 

Superioriteit

 

Medewerkers met superioriteit als prioriteit, hebben de behoefte om iets bijzonders te doen. Ze willen graag belangrijk zijn en zichzelf profileren. Mensen met deze behoefte zijn bereid zich extra in te spannen om hun doelen te bereiken en zullen hiervoor innoveren en zich proactief opstellen. Hierbij gaan ze competitief en resultaatgericht te werk. Positief hieraan is het vermogen om te kunnen zien waar veranderingen nodig zijn en de bereidheid zich voor die veranderingen in te zetten. Mensen met superioriteit als belangrijkste behoefte hebben vaak sterke leiderschapskwaliteiten.

 

Controle

 

Controle gaat over de behoefte aan zekerheid en duidelijkheid. Medewerkers met deze prioriteit willen graag controle hebben over wat er gebeurt en zijn bereid om hiervoor orde op zaken te stellen en iets netjes af te handelen. Daarbij gaan ze gestructureerd en precies te werk. Positief hieraan is de vaardigheid om overzichtelijk te handelen en zekerheid te geven. Mensen met deze behoefte zijn vaak in staat om complexe taken en projecten te beheren en nemen graag de verantwoordelijkheid.

 

Behagen

 

Mensen met een behoefte aan behagen verlangen naar harmonie en veiligheid. Ze spannen zich in om aardig en vriendelijk voor anderen te zijn en besteden aandacht aan een sfeer waarin iedereen zich gezien en gehoord voelt. Het positieve aan deze prioriteit is de vaardigheid om te kunnen meevoelen met anderen. Mensen met deze behoefte komen goed tot hun recht in functies waarin ze anderen kunnen ondersteunen en adviseren.

 

Gemak

 

Gemak staat voor de behoefte aan rust en ontspanning. Mensen met deze behoefte vermijden verantwoordelijkheden liever en leiden graag een leven zonder al te veel gedoe. Ze zorgen ervoor dat de boog niet te strak gespannen staat en zullen relativeren. Positief hieraan is de vaardigheid om ontspanning en gezelligheid te brengen. Ze gedijen in een werkomgeving die rustig en gestructureerd is.

 

Een andere mogelijkheid om inzicht te krijgen in gedrag en daarmee effectiever te communiceren in teams is de DISC-training.

 

Persoonlijke ontwikkeling

 

Als aan een basisbehoefte wordt voldaan, zit een medewerker lekker in zijn of haar vel en komt hij of zij het beste tot zijn recht. Belangrijk om daarbij te onthouden is dat individuen verschillende combinaties van prioriteiten in hun persoonlijkheid kunnen hebben en hierbij ook tegen valkuilen kunnen aanlopen. Het is daarom essentieel om het gesprek met medewerkers aan te blijven gaan om hun betrokkenheid en tevredenheid te vergroten. Hieruit kan blijken dat een medewerker baat heeft bij hulp met zijn of haar persoonlijke ontwikkeling. Zo kan iemand met een controlebehoefte zijn of haar (werk)geluk vergroten door te leren om beter los te laten.

 

Ons aanbod van psychologie en coaching biedt daarbij uitkomst. Een medewerker krijgt hiermee de juiste inzichten en tools aangereikt om zijn of haar volledig potentieel te bereiken. Wij helpen je graag

Bekijk ook:

 • Opinie: duurzaam welzijnsbeleid vraagt om een nieuwe mindset

  Lees meer
 • Gaslighting: de impact van manipulatie in werksituaties

  Lees meer
 • Wake Up Call #4: Gedrag veranderen

  Lees meer
Created by Bureau ZIGZAG
Campagne SpecialistenNet | Aan de buitenkant zie je niet wat er vanbinnen speelt