• Lees
 • HR-Professionals
 • Leidinggevende
4m 01/03/2023

Verandermanagement: hoe krijg ik medewerkers mee?

Om te groeien hebben organisaties zich voortdurend aan te passen aan veranderende omstandigheden. Denk aan economische verschuivingen en technologische ontwikkelingen. Medewerkers hebben een belangrijke rol bij verandermanagement. Zij zijn degenen die de veranderingen in de praktijk moeten brengen en hebben daarmee deels het succes van een organisatie in handen. Door de juiste aandacht te besteden aan de rol van medewerkers bij verandermanagement, vergroot je de kans op een succesvolle implementatie en worden de teamprestaties verbeterd. Hoe betrek je medewerkers bij veranderingen en het implementeren daarvan? We helpen je op weg.

 

Door medewerkers actief te betrekken bij veranderingen en hen de juiste ondersteuning te bieden, kan verandermanagement succesvol worden geïmplementeerd. Dit levert vele voordelen op voor de organisatie.

 

Welke voordelen levert effectief verandermanagement op?

 

Als medewerkers betrokken worden bij veranderingsprocessen, draagt dit bij aan het behalen van de gewenste resultaten binnen de organisatie. Hier zijn enkele manieren waarop betrokkenheid van medewerkers een veranderingsproces verbetert:

 

1. Verhoogde productiviteit en motivatie

Medewerkers die zich betrokken voelen bij veranderingen, zijn meer gemotiveerd om bij te dragen aan het succes van de organisatie. Dit leidt tot een hogere productiviteit.

 

2. Meer acceptatie van veranderingen

Wanneer medewerkers worden betrokken bij het veranderingsproces, hebben ze meer begrip voor de reden van de veranderingen en zijn ze vaak meer bereid om deze te accepteren. Hierdoor verminder je de weerstand tegen veranderingen en kunnen deze sneller en op een juiste manier doorgevoerd worden.

 

3. Meer creativiteit en innovatie

Betrokken medewerkers kunnen waardevolle inzichten en ideeën hebben over het veranderingsproces die anders niet naar voren waren gekomen. Hierdoor ontstaat er meer creativiteit en innovatie in de organisatie. Dit biedt kansen voor verbetering en groei.

 

4. Verbeterde bedrijfsprestaties

Als medewerkers de veranderingen begrijpen en ondersteunen, is de kans groter dat de veranderingen succesvol worden geïmplementeerd.

 

Hoe betrek je medewerkers bij veranderingsprocessen?

 

Als leidinggevende is het belangrijk om medewerkers de ondersteuning te bieden die zij nodig hebben om veranderingen succesvol te implementeren. Effectief verandermanagement vereist een combinatie van leiderschap, communicatie, planning, uitvoering en evaluatie. De volgende tips bieden jou handvaten om dit proces soepel te laten verlopen:

 

Meer over effectief leiderschap lees je in een van onze vorige artikelen.

 

1. Open communicatie

Informeer medewerkers over de veranderingen, de reden van deze veranderingen en wat hun rol bij het implementeren ervan gaat zijn. Wanneer communicatie over de veranderingen vaag is, en daarmee ook de verwachtingen, creëert dit een gevoel van controleverlies. Dit kan zich uiten in aangeleerde hulpeloosheid bij medewerkers. Dit wil je voorkomen door transparant te zijn over wat je met het veranderingsproces wilt bereiken.

 

2. Inclusieve besluitvorming

Betrek medewerkers bij de besluitvorming over de veranderingen. Door medewerkers inspraak te geven in de veranderingen, voelen zij zich meer betrokken en gewaardeerd. Het is belangrijk om open te staan voor hun input en feedback en hen de mogelijkheid te geven om vragen te stellen en zorgen te uiten.

 

3. Juiste training en ondersteuning

Het is van belang dat medewerkers de vaardigheden en kennis hebben om veranderingsprocessen te implementeren en te begrijpen wat er van hen wordt verwacht. Hierdoor is het als leidinggevende belangrijk om hen de juiste training en ondersteuning te bieden.

 

4. Erkenning en beloning

Erken en beloon medewerkers voor hun inzet en bijdrage aan het veranderingsproces. Dit geeft het gevoel gewaardeerd te worden en kan zodoende de betrokkenheid en motivatie verhogen bij een volgend veranderingsproces. Dit kan bijvoorbeeld door kleine doelen te stellen en deze met het team te vieren. Dit geeft medewerkers het gevoel met hun bijdrage telkens een stapje dichterbij het einddoel te zijn.

 

Blijf het veranderingsproces monitoren

 

Als leidinggevende geef je richting aan een veranderingsproces. Het is daarom belangrijk om een veranderingsproces te blijven monitoren en ook te evalueren met de medewerkers. Eén keer communiceren is bij ingrijpende veranderingsprocessen niet genoeg. Houd je team continu betrokken. Dit kan door bijvoorbeeld regelmatig feedback te vragen, vragen te beantwoorden en medewerkers op de hoogte te houden van de voortgang van het veranderingsproces. Alleen zo kun je nagaan hoe het proces wordt ervaren en mogelijke weerstand tegengaan.

 

Ervaar je toch weerstand van medewerkers? Mogelijk worstelen ze met iets. Neem contact met ons op om te zien wat wij hierin kunnen betekenen.

Bekijk ook:

 • Opinie: duurzaam welzijnsbeleid vraagt om een nieuwe mindset

  Lees meer
 • Gaslighting: de impact van manipulatie in werksituaties

  Lees meer
 • Wake Up Call #4: Gedrag veranderen

  Lees meer
Created by Bureau ZIGZAG
Campagne SpecialistenNet | Aan de buitenkant zie je niet wat er vanbinnen speelt