Wooden blocks, used for domino games, Arranged in steps.
 • Lees
 • HR-Professionals
 • Leidinggevende
4m 22/03/2023

Van visie naar realiteit: de krachtige invloed van een selffulfilling prophecy op teamprestaties

Presteren jouw medewerkers minder dan je zou willen en lijkt dit maar niet te veranderen? Misschien ligt de oorzaak wel bij jouw eigen verwachtingen. Als leidinggevende reikt jouw invloed op het team namelijk verder dan je eigen bewustzijn. Jouw overtuigingen zijn van sterke invloed op de prestaties van je team, vanwege het krachtige psychologische verschijnsel genaamd de selffulfilling prophecy. Gebruik dit principe in je voordeel en creëer zo een succesvol team. Lees verder om te ontdekken hoe. 

 

Een selffulfilling prophecy op de werkvloer kan zowel positief als negatief uitpakken, afhankelijk van hoe je het benadert. Door positief te denken en medewerkers hierin mee te nemen, kun je het in je voordeel laten werken.

 

Wat is een selffulfilling prophecy?

 

Een selffulfilling prophecy is een verwachting die zichzelf waarmaakt, doordat iemands gedrag en daarmee de uitkomsten erdoor beïnvloed worden. Als iemand bijvoorbeeld verwacht dat hij zal falen, dan kan dit leiden tot angst en onzekerheid. Op zijn beurt kan dit de prestaties negatief beïnvloeden wat de verwachting waarmaakt.

Een selffulfilling prophecy op de werkvloer

 

Leidinggevenden kunnen te maken krijgen met een selffulfilling prophecy als ze bepaalde verwachtingen hebben over de prestaties of het gedrag van medewerkers en deze verwachtingen vervolgens onbewust beïnvloeden om uit te komen.

Als leidinggevenden bijvoorbeeld geloven dat hun medewerkers lui zijn, kunnen ze terughoudend zijn in hun communicatie. Hierdoor weten medewerkers niet goed wat te doen en kunnen prestaties tegenvallen. Dit bevestigt de verwachtingen van de leidinggevende en creëert een hardnekkige overtuiging waarnaar medewerkers zich onbewust blijven gedragen. Onderstaande figuur illustreert hoe deze vicieuze cirkel zich voordoet.

Pas er hierbij voor op dat aangeleerde hulpeloosheid geen kans krijgt. Heb je voortdurend negatieve verwachtingen over een medewerker, dan kan dit ertoe leiden dat de medewerker zich machteloos voelt en geen verandering probeert aan te brengen in zijn of haar prestaties.

 

Het is dus belangrijk voor leidinggevenden om zich bewust te zijn van hun eigen verwachtingen en de uitwerking daarvan. Hiermee is de eerste stap richting een positieve en motiverende werkomgeving gezet.

Profiteren van een selffulfilling prophecy

 

Een selffulfilling prophecy kan bijdragen aan een verhoogde productiviteit en motivatie van medewerkers, als leidinggevenden positieve verwachtingen hebben en deze kenbaar maken. Hieronder volgen tips om dit zo goed mogelijk aan te pakken.

 

1. Creëer een positieve werkcultuur

Zorg ervoor dat medewerkers positief zijn over hun werk en de organisatie waarin ze werken. Een positieve werkcultuur kan leiden tot betere prestaties en verhoogde motivatie en betrokkenheid.

2. Geef medewerkers vertrouwen

Laat medewerkers weten dat je vertrouwen in hen hebt en dat je gelooft dat zij in staat zijn om hun taken en doelen te bereiken. Dit kan leiden tot meer zelfvertrouwen en betere prestaties.

3. Geef medewerkers regelmatig feedback

Geef regelmatig positieve feedback aan medewerkers over hun prestaties en successen. Dit helpt hen zich gewaardeerd en gemotiveerd te voelen.

4. Stel realistische doelen

Stel doelen die uitdagend zijn, maar toch haalbaar. Door realistische doelen te stellen, kunnen medewerkers gemotiveerd blijven om te werken aan het behalen van die doelen.

5. Moedig samenwerking aan

Moedig samenwerking tussen medewerkers aan. Door het creëren van een sfeer van samenwerking, kunnen medewerkers elkaar ondersteunen en aanmoedigen om betere prestaties te leveren.

6. Zorg voor goede communicatie

 

Zorg ervoor dat er open en transparante communicatie is tussen jou en je team. Goede communicatie kan leiden tot meer vertrouwen, begrip en betrokkenheid. Ga samen op zoek naar oplossingen bij eventuele tegenvallende prestaties of gedragingen, zonder deze meteen aan de persoonlijkheid of capaciteiten van de medewerker te wijten.

 

Wees je als leidinggevende bewust van selffulfilling prophecies op de werkvloer. Vermijd negatieve verwachtingen die kunnen leiden tot een neerwaartse spiraal en slechte werksfeer. Moedig medewerkers daarentegen aan om hun volledige potentieel te bereiken om zo een positieve werkplek te creëren.

 

Ontdek onze mogelijkheden voor een gezonde werkomgeving en help uw medewerkers om hun volledige potentieel te bereiken.

Bekijk ook:

 • Opinie: duurzaam welzijnsbeleid vraagt om een nieuwe mindset

  Lees meer
 • Gaslighting: de impact van manipulatie in werksituaties

  Lees meer
 • Wake Up Call #4: Gedrag veranderen

  Lees meer
Created by Bureau ZIGZAG
Campagne SpecialistenNet | Aan de buitenkant zie je niet wat er vanbinnen speelt