• Lees
 • HR-Professionals
 • Leidinggevende
5m 30/05/2023

Rouw en verlies: zo bied jij een medewerker de juiste steun

Vroeg of laat krijgen we er allemaal mee te maken: het verlies van een dierbare. Iedereen doorloopt het rouwproces vervolgens op zijn of haar eigen manier. Medewerkers die een dierbare hebben verloren, lopen risico om uit te vallen. Uit onderzoek blijkt dit onder 25% het geval. 1 op de 10 krijgt daarnaast een burn-out door de combinatie van werk en rouw. Om dit te voorkomen is het belangrijk om een medewerker te ondersteunen in het rouwproces. Lees welke handvatten je daarbij kunnen helpen.

 

Het verloop van het rouwproces is van invloed op de inzetbaarheid; iemand die gericht is op herstel kan meer werk aan. Als een rouwende medewerker echter meer met het verlies bezig is, kan de inzetbaarheid tijdelijk afnemen. Onderzoek laat zien dat je als leidinggevende verzuim kunt voorkomen, door de juiste hulp te bieden op het juiste moment.

 

Signalen van rouw

 

De meeste medewerkers die een dierbare verloren zijn, keren na enige tijd van afwezigheid weer terug op het werk. Pas dan kun je echt zien hoe zij omgaan met de verwerking van het verlies. Er zijn dan een aantal signalen die erop kunnen duiden dat een medewerker het moeilijk heeft:

 

Lichamelijke klachten

Vermoeidheid, verminderde eetlust, buikpijn, darmproblemen, druk op de borst, hoofdpijn, spierpijn, spanningsklachten.

 

Psychische klachten

Concentratieverlies, gebrek aan energie, sterke behoefte aan afzondering, heftige emoties, onverschilligheid, cynisme, passiviteit of juist overactief zijn, piekeren, somberheid en depressieve klachten.

 

Gedrag

 

De hierboven genoemde klachten kunnen heftige stemmingswisselingen veroorzaken, welke zich vaak uiten in bepaald gedrag. ‘Extremen’ opzoeken komt vaak voor: zo kunnen mensen in de rouw tijdelijk extreem veel werken, veel eten of veel (alcohol) drinken om gevoelens van eenzaamheid en verdriet te verdoven. Ook zonderen mensen in de rouw zich vaak af van hun omgeving om vragen of confrontaties uit de weg te gaan.

 

Belangrijk om hierbij te onthouden is dat de medewerker in zijn of haar eigen tempo rouwt. De signalen kunnen je helpen om de situatie beter te begrijpen, maar wees terughoudend met directe confrontaties. Laat de medewerker ten alle tijde zelf bepalen hoeveel informatie hij of zij wil delen over de situatie en wanneer. Dring niet aan maar observeer en luister. Als de medewerker het moeilijk vindt om zich te uiten, zoek dan een andere manier om er voor hem of haar te zijn.

 

Hoe bied ik ondersteuning?

 

Met de juiste maatregelen kun je een medewerker ondersteunen in zijn of haar rouwproces en zo langdurig verzuim voorkomen. Lees hiervoor de volgende tips:

 

Blijf betrokken

Toon begrip voor de situatie. Erken de grote impact die rouw met zich meebrengt. Een rouwende medewerker die het moeilijk heeft, is vaak niet (goed) in staat om zelf het contact te onderhouden. Vraag als leidinggevende daarom regelmatig hoe diegene zich voelt en waar hij of zij behoefte aan heeft. Spreek je een medewerker niet persoonlijk, stuur dan bijvoorbeeld een kaart namens het team en laat weten dat je er voor hem of haar bent. Op die manier laat je zien dat je betrokken blijft. Dit maakt het ook makkelijker om op een later moment te praten over rouw, bijvoorbeeld na terugkeer op het werk.

 

Bied ruimte

Geef een medewerker de gelegenheid om zijn of haar verhaal te doen. Verdriet kunnen uiten is van essentieel belang voor de rouwverwerking. Bied ruimte voor emoties en toon er begrip voor. Bied vooral de gelegenheid om erover te praten met collega’s, maar laat iemand ook met rust als diegene hier geen behoefte aan heeft. Het kan nodig zijn om de medewerker te wijzen op eventuele beschikbare verlofdagen. Daarbij is het belangrijk om hem of haar voldoende tijd te geven en niet direct te vragen: ‘Wanneer kom je weer werken?’.

 

Kijk naar mogelijkheden

Voor de ene medewerker in rouw is werk een afleiding, voor de ander een zware belasting. Laat de medewerker aangeven wat hij of zij wel of niet kan. Pas zo nodig de werkomstandigheden aan om de medewerker te ontlasten. Soms is iemand bijvoorbeeld niet in staat om het volledige aantal uren te werken, maar kan diegene wel aan het werk blijven met minder uren. Ook kan het goed zijn om verantwoordelijkheden tijdelijk aan andere collega’s over te dragen. Het helpt als je hier als leidinggevende flexibel mee omgaat. Accepteer het als iemand nog niet in staat is om volledig mee te draaien op het werk. Zorg dat ook collega’s van de situatie op de hoogte zijn en geef hen richtlijnen hoe ze de medewerker het best kunnen ondersteunen.

 

Professionele ondersteuning

 

Als een medewerker vastloopt in het rouwproces, dan is het verstandig om professionele hulp in te schakelen. Misschien vindt de medewerker het ook wel fijner om er met een externe professional over te praten. Er is immers niet altijd begrip voor een rouwproces: anderen weten soms niet wat ze moeten zeggen of verwachten niet dat iemand een rouwproces doormaakt.

 

Onze coaches en psychologen kunnen hulp bieden bij rouwverwerking. Neem contact met ons op voor de mogelijkheden.

Bekijk ook:

 • Opinie: duurzaam welzijnsbeleid vraagt om een nieuwe mindset

  Lees meer
 • Gaslighting: de impact van manipulatie in werksituaties

  Lees meer
 • Wake Up Call #4: Gedrag veranderen

  Lees meer
Created by Bureau ZIGZAG
Campagne SpecialistenNet | Aan de buitenkant zie je niet wat er vanbinnen speelt