• Lees
 • HR-Professionals
 • Medewerker
 • Leidinggevende
4m 29/09/2022

Ongewenst en ziekmakend: alles wat je moet weten over pesten op de werkvloer

Er is een grote kans dat jijzelf, je collega of een van jouw medewerkers wel eens te maken heeft gehad met pesten. Er komt namelijk uit onderzoek van het CNV voort dat een kwart van alle werkenden (26%) in aanraking is geweest met pestgedrag. Dit staat gelijk aan 2,3 miljoen werkenden die een hoog risico lopen op het ervaren van psychische klachten. Aangezien dit een probleem is van grote omvang, is het tijd om eens dieper op dit onderwerp in te gaan.

Wat wordt er verstaan onder pesten?

 

Plagen kan gemakkelijk overslaan naar pesten, maar waar ligt dan de grens? Er is sprake van pesten als iemand voor een langere tijd steeds weer het doelwit is van een ander. Tijdens deze tijd wordt iemand consequent mentaal of fysiek lastig gevallen, waarbij de gepeste moeite heeft om zichzelf te verdedigen. Dit kan voor de persoon die gepest wordt ernstige psychische klachten opleveren. Er is niet een standaard manier om pesten te herkennen, het kan verschillende vormen aannemen.

Hoe kun je zien dat iemand gepest wordt op de werkvloer?

 

Pesten is niet altijd even goed te herkennen, ook omdat je niet altijd het hele verhaal ziet. Daarom is het belangrijk om een goed beeld te krijgen bij welke vormen van pesten er zijn. Pesten kan verbaal, non-verbaal, fysiek, online, offline, heel openlijk of juist erg verborgen plaatsvinden. Je herkent het aan dat er altijd negatieve bedoelingen aan vast zitten. Pesten kan zich uiten in de vorm van:

 

 • Kleinerende opmerkingen
 • Constante kritiek
 • Intimidatie
 • Flauwe grappen
 • Roddelen
 • Uitschelden
 • Lichamelijk geweld
 • Uitsluiting

Wat zijn de gevolgen van pesten op de werkvloer?

 

Pesten kan jaren later nog nare gevolgen hebben. Niet alleen voor de slachtoffers van pesten, maar voor alle medewerkers. Dat de mentale gevolgen van pesten langdurige schade aan kunnen richten, blijkt ook uit een interview met vertrouwenspersoon Bram Zuidland. Pesten tast het gevoel van veiligheid aan en het zorgt voor een negatieve sfeer op de werkvloer. De klachten die slachtoffers ervaren kunnen grote gevolgen met zich meebrengen, waarbij het snel kan verergeren:

 

 1. Stress
 2. Demotivatie
 3. Ziekteverzuim
 4. Langdurige uitval
 5. Arbeidsongeschiktheid

 

Als medewerkers door pesten uitvallen is de stap om terug te komen extra groot, waardoor het nodig kan zijn om psychische hulp in te schakelen.

Waarom pesten mensen?

 

Er zijn verschillende redenen waarom mensen pesten. Het kan soms weinig te maken hebben met het slachtoffer. Het dient dan meer als een soort uitlaatklep voor frustraties of als een vorm van vermaak. Dit zijn de meest voorkomende redenen voor mensen om te gaan pesten:

 

 1. Sociale klasse: mensen willen klimmen in de sociale klasse of deze positie versterken.
 2. Problemen met negatieve emoties: niet iedereen heeft geleerd hoe ze kunnen omgaan met negatieve gevoelens. Hierdoor kan het zijn dat ze dit afreageren op anderen.
 3. Slecht zelfbeeld: als iemand zich minderwaardig voelt, kan het zijn dat ze deze gevoelens willen compenseren door tijdelijk het gevoel te krijgen dat ze beter zijn door de ander.
 4. Zelf gepest: mensen kunnen bang zijn zelf weer gepest te worden, dit willen ze niet weer laten gebeuren dus pakken ze zelf de controle.
 5. Groepsdruk: Als je niet meedoet met pesten, kan het zijn dat je zelf het doelwit wordt.
 6. Jaloezie: jaloers op iemand zijn kan voor frustraties zorgen. Om deze te verlichten, pesten ze de persoon waar ze jaloers op zijn.
 7. Eenzaamheid: ieder mens heeft liefde en aandacht nodig. Als ze dit niet in de positieve vorm kunnen krijgen, vragen ze het in de vorm van negatieve aandacht.
 8. Opvoeding: Het kan ook zijn dat iemand nooit op een positieve manier heeft leren omgaan met mensen, omdat ze zelf ook nooit goed behandeld zijn. Hierbij kan gedacht worden aan emotionele verwaarlozing, ophemeling of te veel verantwoordelijkheid en macht op een jonge leeftijd.

 

Wat kan je doen tegen pestgedrag op je werkplek?

 

Het is van belang om vroeg in actie komen om pesten op het werk te stoppen. Het werkt namelijk beter om preventief te handelen in plaats van curatief, voor zowel medewerker als leidinggevende. Als je bewijs wilt verzamelen over pesten op het werk, is het belangrijk om de incidenten goed op te schrijven. Dit creëert uiteindelijk een soort logboek wat gebruikt kan worden als dossier tegen de pester. Daarna kunnen er vervolgstappen worden genomen. Deze zijn beschreven in het stappenplan voor medewerkers die op het werk gepest worden.

 

Ben je opzoek naar psychische hulp voor een medewerker? We helpen je graag bij het opzetten van een effectief en doelgericht behandelplan.

Wij staan naast je.

Bekijk ook:

 • Opinie: duurzaam welzijnsbeleid vraagt om een nieuwe mindset

  Lees meer
 • Gaslighting: de impact van manipulatie in werksituaties

  Lees meer
 • Wake Up Call #4: Gedrag veranderen

  Lees meer
Created by Bureau ZIGZAG
Campagne SpecialistenNet | Aan de buitenkant zie je niet wat er vanbinnen speelt