• Lees
 • HR-Professionals
 • Leidinggevende
5m 15/02/2023

Inclusiviteit als leidraad voor een sterk divers team

Er is een groeiende aandacht voor diversiteit in de samenleving. Grote kans dus dat ook bij jou op de werkvloer mensen met verschillende achtergronden werken. Ga je hier als leidinggevende op een goede manier mee om, is er sprake van inclusiviteit. Dit kan jou en je team veel profijt opleveren. Diversiteit op de werkvloer kent echter ook uitdagingen. Wanneer deze niet goed worden aangepakt, kunnen ze een barrière vormen voor een fijne werkomgeving. Om die te voorkomen of doorbreken is bewustwording, educatie en inspanning van groot belang. Maar hoe pak je dit als leidinggevende aan?

 

Een inclusieve werkomgeving volstaat niet met alleen een grote diversiteit aan medewerkers. Diversiteit op de werkvloer heeft pas meerwaarde als van de verschillen tussen medewerkers effectief gebruik wordt gemaakt. Hier draag je als leidinggevende aan bij door alle medewerkers gelijke kansen te geven om zich te ontwikkelen en te excelleren, ongeacht hun achtergrond.

 

Wat is diversiteit?

 

Diversiteit betekent de mix van verschillen tussen mensen, zoals verschillen in culturele achtergrond, ras, geslacht, leeftijd, seksualiteit, religie, fysieke beperkingen en andere factoren.

 

Wat zijn uitdagingen bij diversiteit op de werkvloer?

 

Als je alleen aandacht geeft aan het vergroten van diversiteit in een team of organisatie, en daarbij het verbeteren van inclusiviteit achterwege laat, dan is de kans groot dat het je meer kost dan het oplevert. Zo kun je te maken krijgen met barrières die deelname en groei van bepaalde groepen belemmeren. Hieronder lichten we enkele van de situaties toe die zich voor kunnen doen:

 

1.      Communicatieproblemen

 

Vaak praat je makkelijker met mensen die dezelfde waarden en normen hanteren. Je hoeft elkaar dan minder uit te leggen, want het meeste spreekt voor beiden voor zich. Diversiteit op de werkvloer kan daarentegen soms een communicatieprobleem opleveren.

 

2.      Conflicten

 

Verschillen tussen mensen leiden vaak ook tussen verschillen in belangen. Het werken met mensen die minder op ons lijken en die we niet ‘automatisch’ snappen, kan zorgen voor schuring.

 

3.      Groepsvorming

 

Er kan op de werkvloer een onderscheid ontstaan tussen verschillende groepen, bijvoorbeeld als er in een bedrijf door mannelijke medewerkers veel over vrouwen wordt gepraat op een manier die hun vrouwelijke collega’s niet prettig vinden.

 

4.      Discriminatie en pesten

 

Niet iedereen staat positief tegenover collega’s die anders zijn. In het uiterste geval kan dit leiden tot pesten en/of discriminatie van medewerkers. Lees in een van onze vorige artikelen hoe je pesten op de werkvloer herkent.

Wat kan inclusiviteit betekenen bij uitdagingen van diversiteit?

Om barrières bij diversiteit tegen te gaan is het bevorderen van een inclusieve bedrijfscultuur vereist. Inclusiviteit op de werkvloer betekent dat verschillen tussen medewerkers worden ingezet om een team te versterken. Pak je dit op een goede manier aan, worden discriminatie, seksisme, racisme of andere vormen van ongelijkheid uit de weg geruimd. Hierdoor kun je optimaal profiteren van diversiteit op de werkvloer. Voordelen die inclusiviteit in dat geval oplevert zijn:

 

1.      een groter inzicht in de behoeften en verlangens van medewerkers;

2.      een verrijking van de bedrijfscultuur;

3.      verbeterde innovatie en besluitvorming;

4.      een verbetering van de tevredenheid en productiviteit van medewerkers.

 

Zo creëer je een inclusieve werkomgeving

Als leidinggevende ben je een voorbeeld als het gaat om inclusiviteit op de werkvloer. Dit pak je als volgt aan:

 

1.      Leer om écht te luisteren

 

Luister naar je medewerkers en sta open voor nieuwe zienswijzen. Pas daarbij wel op dat je geen voorbarige conclusies trekt. Probeer in plaats daarvan samen te vatten wat de ander zegt en hierop door te vragen om in te kunnen zien wat de ander werkelijk wil communiceren. Een inclusieve leider zorgt dat iedereen zich gehoord en begrepen voelt.

 

2.      Respecteer elkaars mogelijkheden

 

Weet wat je van elkaar kunt verwachten en accepteer elkaar hierin. Leer te werken met de verschillende achtergronden die medewerkers hebben. Kijk je als leidinggevende vooral naar de positieve kanten en mogelijkheden hiervan, dan kun je veel voordeel halen uit diversiteit op de werkvloer. Dit houdt in dat je de kwaliteiten van een divers team herkent en goed weet in te zetten. Onderzoek hiervoor de achtergrond van jouw medewerkers en probeer waar dat kan je eigen gedrag daarbij aan te passen.

 

3.      Sluit geen medewerkers buiten

 

Zie diversiteit als een kans voor je eigen ontwikkeling en die van je afdeling. Als leidinggevende geef je de toon aan voor teamgericht werken. Je kunt medewerkers aanmoedigen om een bijdrage te leveren aan het team en om te leren van elkaars zienswijzen. Verzet je tegen vooringenomenheid en intolerantie en spreek zo nodig je medewerkers aan op ongewenst gedrag.

 

In een van onze vorige artikelen lees je over hoe je ongewenst gedrag op de werkvloer aanpakt.

 

4.      Houd een oogje in het zeil

 

Als leidinggevende is het belangrijk dat je op de hoogte bent van hoe het met jouw medewerkers gaat. Daarbij is het van belang om klachten of obstakels bij jouw medewerkers vroegtijdig te herkennen, maar ook om deze zo veel mogelijk te voorkomen. Het is belangrijk dat medewerkers hierover bij jou terecht kunnen voor ondersteuning.

 

Het bieden van steun begint bij begrip voor jouw medewerkers. Met verschillende achtergronden op de werkvloer kan dit voor jou als leidinggevende een uitdaging zijn. Wanneer dit belemmert om samen tot een oplossing te komen, kan het voor jouw medewerkers prettig zijn om hierover met iemand in gesprek te gaan die hun achtergrond deelt.

 

SpecialistenNet kan daarbij uitkomst bieden. Voor elke uitdaging bieden we op maat gemaakte ondersteuning. Zo hebben we bijvoorbeeld verscheidene meertalige psychologen in ons netwerk om gerichte hulp te kunnen bieden passend bij de taal en cultuur van een cliënt.

 

Benieuwd naar meer mogelijkheden voor mentaal gezonde medewerkers in een diverse werkomgeving?

Neem dan contact met ons op.

Bekijk ook:

 • Gaslighting: de impact van manipulatie in werksituaties

  Lees meer
 • Wake Up Call #4: Gedrag veranderen

  Lees meer
 • Wake Up Call #3: Beginners mind

  Lees meer
Created by Bureau ZIGZAG